Konkurs Polska jest piękna

Andrzej Alicki, Małgorzata Pawełczyk

9 października 2020 r.

Wyniki konkursu Polska jest piękna

Protokół z obrad Jury V ogólnopolskiego Konkursu „Polska jest piękna” Stowarzyszenie „Przeciw Nicości". W konkursie wzięło udział 120 uczestników. Na posiedzeniu w dniu 4 października 2020 r. Jury w składzie:
Kazimierz Jastrzembski – AFRP – przewodniczący
Lucyna Romańska – AFRP – członek
Jerzy Niedziela – AFRP– członek
Min przyznało następujące wyróżnienia:
– zamieszczenie prac w albumie pokonkursowym. Każdy wyróżniony otrzyma także pamiątkowy dyplom.
Z BTF Otrzymali: Andrzej Alicki, Małgorzata Pawełczyk

Gratulujemy!

foto01
powrót