Droga

wystawa zbiorowa Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego

Galeria BOK (foyer Forum), ul. Legionowa 5
7 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy na otwarcie wystawy Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego o godz. 17:30, 7 sierpnia 2018 r. do foyer kina Forum. Wystawa potrwa do 26 sierpnia 2018.


Uczestnicy:
Andrzej Alicki, Jarosław Bierć, Ewa Bijak, Radosław Ciepłucha, Kazimierz Jankowski, Krzysztof Kadziewicz, Wiesław Korycki, Zuzanna Kościuszko, Ewa Parafieniuk, Małgorzata Pawelczyk, Agnieszka Pilecka, Zbigniew Sadowski, Joanna Sawicka, Marek Tomaszuk, Cezary Werpachowski, Czesław Zdanowicz.


foto01

Rejestracja obrazu DROGA członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego to dokumentalny przekaz o szerszym wymiarze, niż potoczne rozumienie tego pojęcia. DROGA to często alegoria, na której ludzie codziennie odciskają swoje piętno, z którą nieustannie splatają się ich losy i rodzi się pytanie o przyszłość człowieka. Patrząc na DROGĘ, oceniamy też przeszłość: czy żyliśmy w zgodzie z naturą oraz zdobywanym bezustannie doświadczeniem i kształtowanymi w jego wyniku przekonaniami. A trzeba niekiedy podejmować trudne decyzje podczas naszej codziennej egzystencji, trzeba być lub nie być obecnym. Codzienność naszych sumień, konfliktów, rozchodzenia się dróg trafnie ujęła Maria Konopnicka:
Tu się droga załamała,
Tu się droga zawróciła,
Gdzie ta brzoza stoi biała i gdzie stoi ta mogiła…

Przedstawione na wystawie obrazy realistyczne ukazują nieustanie zmieniający się świat zewnętrzny, który istnieje w rzeczywistości w sposób zgodny z naszą obserwacją życia. Główna rola takich zdjęć to utrwalenie w pamięci tego, co wkrótce zniknie z naszego krajobrazu. Znikną jesienne liście. zmiatane z parkowego chodnika lub konie w zaprzęgu prowadzone (oby nie w ostatnią drogę na tej ziemi), a polne drogi zmienione zostaną z biegiem czasu na trasy szybkiego ruchu. Tak o pesymistycznym powszechnym przemijaniu pisał Kazimierz Wierzyński:
„PUSTKA”
Przegniłe liście, rozpacz lasów, głogi
I zadymionych ognisk w polu swąd,
Puste, bezludne, porzucone drogi,
Nie wiedzieć dokąd wiodące i skąd.
W powietrzu z krzykiem kołujące wrony,
Bolesny zachód. Coraz bliżej mgła.
Pusto, bezludnie. Żal niewyśledzony,
Nagle odczuty, ostry i bez dna.”

Wystawowe myśli, inspirowane pracami autorów, zebrał Czesław Zdanowicz.


foto02.jpg
foto03.jpg
foto04.jpg
foto05.jpg
foto06.jpg
foto07.jpg
foto08.jpg
foto09.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg

Zdjęcia z wernisażu wykonane przez Jarosława Biercia, Wiesława Koryckiego i Marcina Pawlukiewicza (BOK).

powrót