Taki Pejzaż

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego

17 marca 2018 r.
foto01

W dniu 9 lutego 2018 r. Jury dokonało przeglądu 225 prac nadesłanych na konkurs przez 78 autorów i postanowiło przyznać:
Małgorzata Pawelczyk – Białystok – I miejsce „Przenikanie”
Jarosław Jeleński – Bydgoszcz –II miejsce „Żywoty drzew”
Daniel Ejsymont – Ostrołęka – III miejsce „Przemijanie”

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 62 prace 32 autorów - w tym prace członków BTF: jedną - Małgorzaty Pawelczyk, dwie - Joanny Sawickiej oraz dwie prace Krzysztofa Kadzewicza.

foto02.jpg
foto03.jpg
foto04.jpg
foto05.jpg
foto06.jpg
foto07.jpg
foto08.jpg
foto09.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
powrót