Taki Pejzaż Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego
II edycja

Czarna Białostocka
22 luty 2014 r. godz. 17:00

Rozstrzygniecie KONKURSU

Organizatorem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Henryka Rogozińskiego był Dom Kultury w Czarnej Białostockiej .ul Kościelna 8 i Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej Pryzmat www.pryzmat.org pod patronatem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego

W dniu 10 stycznia 2014 r. Jury dokonało przeglądu 68 prac nadesłanych na konkurs i postanowiło:

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 30 prac następujących autorów :
Wojciech Sobolewski – Warszawa
Bogdan Białczak –Nowa wieś
Anna Jakubowska – Gdańsk
Magdalena Chudzik – Rzeszów
Wiktor Stasiak – Częstochowa
Agnieszka Tomiczek – Bielsko-Biała
Rafał Reddig – Kordowa
Dagmara Bielska – Kopisk
Artur Jastrzębski – Tychy
Tomasz Grześ – Białystok
Adam Kupryjaniuk – Białystok
Kazimierz Jankowski – Białystok członek BTF
Ewa Tymosiuk – Białystok
Adam Jakubowski – Białystok członek BTF
Kamila Choroszewska – Białystok
Marek Sliwa – Białystok
Tomasz Okoniewski – Korczyna
Marlena Ostrowska – Czarna Białostocka
Anna Klinkosz – Koszalin

Jury podkreśla wysoki poziom prac nadesłanych na konkurs. Większość z nich była zainspirowana twórczością Henryka Rogozińskiego.

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

foto02

fot. A. Kudlewski

foto01

fot. A. Kudlewski

powrót