Nasze pejzaże

Galeria WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
21 maja 2013 r.

Nasze pejzaże (przez niektórych interpretowane jako Nasze krajobrazy) to tytuł dorocznej wystawy członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego A.D. 2013.
Jest to zbiór ponad 70-ciu mniej lub bardziej (a czasmi wogóle nie...) przetworzonych fotografii...

Tym razem udział wzięli:
Jarosław Bierć, Radosław Ciepłucha, Szymon Dykiert, Dana Grodzka, Kazimierz Jankowski, Wiesław Korycki, Zbigniew Sadowski, Marta Sewastianik, Bogdan Florian Skok, Krystyna Tomaszuk, Marek Tomaszuk, Czesław Zdanowicz, Wojciech Zdanowicz, Ryszard Zięckowski .

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

powrót