Bogusław Florian Skok CZAS NAŚWIETLANIA

wystawa fotograficzna w Galerii im. Ślendziskich w Białymstoku, ul. Legionowa 2
od dnia 15.03 do dnia 31.03.2013 r.

Relacja z otwarcia wystawy: youtube...

foto01
foto02
foto01
foto02
foto01
foto02

powrót