V Festiwal Kultury Podlasia Inny Wymiar - Sąsiedzi

w dniu 27.09.2011 r.

We foie kina Forum przy ul. Legionowej 5 w Białymstok odbył się wernisaż fotografii członków BTF
- Marka Doleckiego, Wiktora Wołkowa i Ryszarda Zieckowskiego
Wielokulturowość w Białymstoku

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

foto01

foto02

foto03
foto04

foto05

foto06

foto07

Strona 70 - fot. R. Zięckowski

powrót