Klub Kalina

Doroczna wystawa BTF

w dniu 30 września 2010 r.

Lista uczestników:
Radosław Ciepłucha, Jarosław Bierć, Szymon Dykiert, Monika Grabowska, Bartosz Grabowski, Alicja Ignaciuk, Zbigniew Sadowski, Krystyna Tomaszuk, Marek Tomaszuk, Czesław Zdanowicz, Wojciech Zdanowicz, Ryszard Zięckowski.

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto02

fot. J. Bierć

foto01

fot. J. Bierć

foto06

fot. J. Bierć

powrót