autor

Marek Dolecki

Warszawianin z pochodzenia a białostocczanin z wyboru serca. Od lat zafascynowany i propagujący piękno, różnorodność kulturową i wyznaniową białostocczyzny. Osobowość niezwykle tolerancyjna, potrafiąca swoim postępowaniem i działalnością twórczą być przykładem jak można być zjednoczonym jeśli do osiągnięcia jest cel artystyczny i jednocześnie cieszyć się odmiennością sposobu dojścia do niego. Dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi dyplomatycznemu zasługuje na miano ambasadora Podlasia w kraju i zagranicą. Do dziś podtrzymuje kontakty zagraniczne przerodzone w głęboką przyjaĽń nie odmawiając nikomu pomocy również tej wymiernej czyli materialnej.
Pod gościnnym dachem jego domu schronienie i wspaniały klimat porozumienia znajdują chociażby artyści z sąsiadującej z nami Białorusi gdzie nie zawsze mogą sie swobodnie wypowiadać. Potrafi także nawiązać nic porozumienia z młodym pokoleniem adeptów sztuki fotograficznej. Lubiany jako pedagog i wychowawca wprowadza w życie ideał przekazywania wiedzy w najwyżej cenionym modelu czyli ucznia i mistrza.

Udział w salonach FIAP w 34 krajach świata. Od 1974 roku instruktor fotografii, aktualnie nauczyciel fotografii i fotoedytor w Gazecie Współczesnej. W latach 1977-1987 aktywnie uczestniczył w amatorskim ruchu fotograficznym, prezes Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego przez kilka kadencji. Od 1989 roku fotoreporter prasowy. Autor albumów i ilustracji książkowych.
Mimo prymatu technik cyfrowych woli swoją niezawodną lejkę. Nie używa Internetu.

2010 r.