foto

Radosław Ciepłucha

Urodził się i zamieszkuje w Białymstoku. Z wykształcenia informatyk. Urzędnik XII kategorii. Wyszukuje stare budynki, które jeszcze nie uległy biodegradacji, by je sfotografować. Warzywa i owoce częściej kupuje w charakterze modeli, niż w celach spożywczych. Pierwsza wystawa w 1990 roku (wspólna z ojcem) w historycznej galerii BTF (rysunek satyryczny plus fotografie). Potem kilka indywidualnych. Czasami tworzy różnymi tradycyjnymi technikami malarskimi, jednak częściej używa komputera (techniki nieszlachetne?). Entuzjasta teatru alternatywnego i teatru tańca.
Reżyser i aktor kilku amatorskich spektakli.

2017 r.