ciepluchaZbig

Zbigniew Ciepłucha

z.cieplucha@csk.pl

wykształcenie wyższe techniczne, fotografuje od 1968 r., w BTF od 1972 r., w Zarządzie Towarzystwa od 1976 r.; pełnił wszystkie funkcje (Prezes BTF w latach 1980-83). Za swoją działalność został wyróżniony honorowymi odznakami Zasłużony Białostocczyznie (1979 ,1989), odznaką "Zasłużony działacz kultury (1983), medalem "150 lecia fotografii"(1989), honorową odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej(2006). Brał udział w licznych wystawach, konfrontacjach i prezentacjach fotograficznych. Członek - współzałożyciel Grupy Twórczej "MAGMA-81". Członek Fotoklubu RP. Zainteresowania grafiką i "technikami szlachetnymi" w fotografii, fascynacja impresją ruchową i pantomimą.

2010 r.