Wiktor Wołkow
SPOTKANIE AUTORSKIE
"Jak fotografować pejzaż"


23 kwietnia 2008r. o godz. 18.30
budynek Uniwersytetu przy Placu Uniwersyteckim

/pomysłodawca i koordynator projektu: Piotr Kędyś, BTF, zdjęcia Alicja Ignaciuk, BTF/

Wiktor Wołkow fotografuje o każdej porze roku i dnia, z perspektywy żaby i samolotu. Utrwala obrazy takich drobin jak kropla rosy zawieszona na pajęczynie, robi zdjęcia jednej z dwunastu gwiazd Mlecznej Drogi - Słońcu; kilkusetletnim dębom i jednodniowym jętkom, krowom i sokołom, drogom, rzekom, płotom i krzyżom.


Od 40 lat fotografuje krajobraz i przyrodę Podlasia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor około stu wystaw indywidualnych i albumów: WOŁKOW, BIEBRZA, KRZYŻ, SŁOŃCE, laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych.Spotkanie prowadził pomysłodawca projektu - Piotr


Wołkow jest osobą "analogową": fotografuje na slajdach, nie używa komputera, telefonu komórkowego, internetu...


...materiały naświetla na wyczucie, bo jak twierdzi światłomierz w nietypowych i trudnych warunkach kłamie.


Jak zawsze sala była pełna: brakowało krzeseł do siedzenia.

powrót