WYSTAWA FOTOGRAFII
Alicja Ignaciuk & Krystyna Tomaszuk

27 stycznia 2007 o godz.18.00
Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku,
ul. Św. Mikołaja 5

Patronat:

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego


Patroni Medialni:

Gazeta Współczesna
Białystok, ul. św. Mikołaja
infolinia 0-800 127-067
www.wspolczesna.pl


Przegląd Prawosławny
15-399 Białystok, ul. Składowa 9
http://www.pporthodoxia.com.pl

Sponsorzy:

Agencja Reklamowa PRO100
15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88F
http://www.pro100.com.pl


Artykuły biurowe

Autorki, nie należące do Cerkwi, fotografując prawosławne miejsca kultu, poszukują własnego spojrzenia na temat im tak bliski i zarazem tak nieznany.
Choć wystawa obrazuje dwa tematy, dwa miejsca i dwa odmienne punkty widzenia, ewidentnie łączy je jedno - człowiek - który tu, ewidentnie odgrywa kluczową rolę.

powrót