Prezentowane prace są odzwierciedleniem fascynacji autorek prawosławiem, atmosferą wytwarzaną podczas świąt Spasa na Świętej Górze Grabarce i kontynuacji starej monasterskiej tradycji wytwarzania świec wotywnych w Jabłecznej.
"Było to niezwykłe doświadczenie w wymiarze osobistym, duchowym. Mimo pewnych różnic religijnych ale będąc ciągle w kręgu wspólnoty chrześcijańskiej uczestnicząc w tych wydarzeniach byłyśmy głęboko poruszone emocjonalnie. To pełne i autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem i jego głębokimi nieraz doznaniami religijnymi" mówią autorki.

Alicja Ignaciuk

Urodziła się i mieszka w Białymstoku.
Fotografia, którą interesuje się od dziecka
z biegiem lata stała się jej pasją.
W wyprawach z aparatem najwięcej
emocji dostarcza jej kontakt z drugim
człowiekiem: nieprzewidywalny, zaskakujący.
Zostawia trwały ślad w pamięci i często
najcieplejsze wspomnienia.

Krystyna Tomaszuk

Urodzona w Czarnej Białostockiej.
Od 1980 r mieszka w Białymstoku.
Zainteresowania fotograficzne związane
z regionem Polski Wschodniej,
pograniczem kultur i religii.

Obie autorki są Członkiniami Fotoklubu RP
oraz Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.


fot: Alicja Ignaciuk


fot: Krystyna Tomaszuk
powrót