Gate, 1988

Original Road to America (hot version), 1990

Positive Energy Emitter, 1992

Late invasion, 1992

Otherworlds, 1996

Oglądając prace Pohribnego jesteśmy świadkami procesu, w którym krajobraz pod wpływem specyficznych zabiegów z użyciem barwników i światła zaczyna żyć własnym, niezwykłym życiem. Autor Odmienia naturę, aby odcisnąć na niej własny ślad mówiąc "Jestem tu" i używa fotografii, by na kliszy pozostawić zapis tej obecności. Większość ludzi żyje w sztucznym świecie. W klimatyzowanych, bezpiecznych pomieszczeniach, nie musi hodować, ani własnoręcznie zabijać zwierząt, aby się wyżywić. Lecz Pohribny wierzy, że mimo to w tradycyjnym świecie jest miejsce dla nowoczesnego człowieka. Niezależnie czy obszar, który wybiera ma sens osobisty, czy historyczny czyniąc coś dla siebie artysta uczynił to również z myślą o nas. Fotografie Pohribnego "wracają" do rudymentarnej, przedchrześcijańskiej religijności. Są religią człowieka niereligijnego, wiarą "czwartego człowieka", jak Alfred Weber nazwał zsekularyzowaną egzystencję naszego stulecia w przeniknięcie świata tajemnicą. Pohribny obrazuje - by użyć staroświeckiego wyrazu - działanie boskich sił wprost we wnętrzu świata. (...) Fotografie Jana Pohribnego mają wymiar transcendentalny. Jego pejzaże są ramą i podłożem boskich sił, punktem przecięcia kosmologicznej dramaturgii, spotkaniem ziemskiej i niebieskiej sfery. Ziemia otrzymuje swoją siłę od obecności i działania nieba. Pejzaż nie jest już tworem pogrążonym w sobie samym, ale dziejącym się na żywo kosmologicznym dramatem, jak również siłą współformującą świat (...). Wymiar tajemnicy wbudowuje Pohribny głęboko w strukturę obrazu. Tym sposobem legitymizuję sztukę samą dla siebie: odkrywać tajemnicę tak, by pozostała ukryta. Ta ukryta jawność tajemnicy nadaje fotografiom Jana pohribnego siłę sztuki.

powrót