ZDZISŁAW RYNKIEWICZ
BENEFIS 50-LECIA PRACY TWÓRCZEJ

19 listopada 2004, godz. 18.00
Galeria Spodki, ul. Św. Rocha 14
rys: Adam Sokołowski

organizatorzy: przyjaciele z Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, honorowy patronat Prezydenta Miasta Białegostoku.Wystawę otworzył Marek Dolecki

W działaniach artystycznych pan Zdzisław wspierany jest przez rodzinę, a w szczególności jego żonę - Janinę.

Jubilat jak zawsze elegancki i młody duchem


Od lewej: Robert Panek, Agnieszka Bekisz, Wojtek Koronkiewicz, Krystyna Tomaszuk

Okolicznościowy tort z podobizną beneficjanta.

Andrzej Sokólski (szef wydawnictwa "Między niebem a ziemią") i Marek Dolecki (BTF)

Marek Tomaszuk i Wiesław Różański, dyrektor szkoły Policealnego Studium Fotografii

Miłośnicy fotografii wykorzystają każdy moment, by podpytać mistrza o tajniki sztuki. Z prawej Stefan Chaładyj z SAFu.

Wernisaż tradycyjnie zakończono wermutażem. Na zdjęciu widać zgubne działanie "wywoływacza".

powrót